U bent een Nederlander in Spanje?

 
 

Veel websites verstrekken inmiddels informatie over de van toepassing zijnde wettelijke regelingen voor Nederlanders met een woning in Spanje. Ook zijn er talloze bladen en boeken te vinden waarin over dit onderwerp wordt gesproken. Bovendien zijn er in Spanje vele gestors en adviesbureaus actief die met raad en daad Nederlanders bijstaan.


Uit ervaring is echter gebleken dat bij veel Nederlanders toch nog veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan, mede door tegenstrijdige informatie die door al die sites, bladen en adviseurs wordt verstrekt. Al met al is er dus een wespennest ontstaan van (goedbedoelde) adviezen en is het daardoor helaas niet makkelijker geworden uw zaken goed te regelen.


Amer Notarissen kan u helpen!

Ons kantoor hecht er grote waarde aan dat deze groep Nederlanders juist en eerlijk wordt geïnformeerd over de notariële en de fiscale aspecten van uw situatie. Wij streven ernaar u middels deze website op weg te helpen bij het aanpakken van de juridische uitdagingen waar u als Nederlander in Spanje mee te maken krijgt.


Amer Notarissen heeft, naast de reguliere notariële werkzaamheden (website), zich namelijk speciaal toegelegd op het bijstaan van Nederlanders met bezittingen in Spanje (al dan niet resident). Voor het bieden van oplossingen voor uw specifieke situatie kunt u persoonlijk contact met ons opnemen. Ook zijn wij een aanspreekpunt voor banken en collega-notarissen die vragen hebben over notariële en fiscale aspecten betreffende Nederlanders met een woning in Spanje.


Daarvoor werken wij nauw samen met adviseurs in Spanje. Amer Notarissen heeft (voor onder andere het afwikkelen van nalatenschappen met onroerend goed in Spanje en om up to date te blijven met veranderingen in landelijke en regionale Spaanse wetgeving en fiscale regelingen) bijvoorbeeld een samenwerking met:


FLORES Juridisch Advies

mr. Samuel C.R. Totays

Oficina/bezoekadres in Alicante

T: (+34) 966 810 798
E: info@asesoria-flores.es
W: www.asesoria-flores.es


Ook onderhouden wij contacten met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje, de heer C.H. (Cees) van der Wiel.

W: www.vngsint.com 

Dan heeft u

het goed bekeken!


Maar heeft u het ook

goed voor elkaar?


Het brengt nogal wat uitdagingen met zich mee om ook in uw situatie de zaken goed te regelen.

Hoe voorkomt u dat die uitdagingen problemen worden?